Mobile Web Access

Den store udbredelse af mobile devices og herunder Smartphones stiller krav om at web sider kan tilgås og indholdet er læsevenligt på disse enheder.

 

Tablets, Ipads og lignende enheder har en skærmstørrelse, så de fleste web sider er let tilgængelige på disse enheder. Anderledes forholder det sig med Smartphones, som har en noget mindre skærm. Almindelige web sider vises som meget små og er svære at navigere rundt på fra en Smartphone.

 

For at gøre det muligt på en brugervenlig måde at tilgå nythCMS fra Smartphones er der implementeret funktionalitet, som understøtter anvendelsen af Smartphones.

 

Automatisk detektering af Smartphones

Der er tilføjet funktionalitet, så nythCMS automatisk detekterer når den besøgende anvender en Smartphone. Når nythCMS detekterer brugeren anvender en Smartphone viderestilles den besøgende automatisk til Mobile Web Acces.

 

Mobile Web Access er specielt udviklet til at understøtte en brugervenlig anvendelse af løsningen fra en Smartphone. Mobile Web Access kræver ikke download af en App, men tilgås direkte fra browseren fra Smartphone. Skriver man www.nyth.dk i adressefeltet i broseren på en Smartphone, vil Mobile Web Access helt automatisk blive vist i browseren.

 

Enhver enhed Smartphone, tablet, Ipad, pc etc. sender sammen med hver forespørgsel fra en browser en skjult tekststreng, der kaldes "User Agent". Ud fra denne tekststreng er det muligt at detektere hvilken enhed forespørgslen er sendt fra. Ved at tolke dele af denne streng er det muligt at detektere forespørgsler fra bl.a. Smartphones.

 

Da der løbende kommer nye typer Smartphones på markedet, er det så godt som umuligt at sikre automatisk detektering af Smartphones til enhver tid og af alle fabrikater.

Hvis en Smartphone ikke automatisk detekteres som Smartphone af nythCMS (man viderestille ikke automatisk til Mobile Web Access), kan man sende sin tekststrengen for sin User Agent til info@nyth,.dk. Herefter vil denne type Smartphone bliver tilføjet til den automatiske detektering.

 

For at få oplyst tekststrengen med User Agent, kan man gå til www.whatsmyuseragent.com.

 

Link på forsiden til Mobile Web Access

Sjulle en Smartphone ikke automatisk blive detekteret eller fordi den besøgende foretrækker at anvende Mobile Web Access - kan anvendes fra alle enheder - bør der oprettes en infoboks øverst på forsiden, som indeholder link til Mobile Web Access.

Url der skal indsættes som link er: www.nyth.dk/mobile - hvor "nyth" udskiftes med navn på eget domæne.

 

Funktionalitet i Mobile Web Access

De sider og den funktionalitet der er adgang til i Mobile Web Access er præcis de samme, der er adgang til når man tilgår Web Sitet fra en pc.

 

Mobile Web Access giver ikke adgang til systemfunktioner, der kræver man er logget på. Disse kan fortsat kun tilgås via standardløsningen.

 

Menu i Mobile Web Access

Som det øvrige i Mobile Web Access er menuen gjort brugervenlig i forhold til anvendelse fra en Smartphone. Dette betyder der er nogle forskelle i forhold til standard løsningen. Nedenstående vises første side af menuen.

 

 

Mobile menu

 

  1. De første elementer i menuen er de elementer som er i hovedmenuen på standardløsningen - den vandrette menu.
  2. Når der klikkes på dette element vises første niveau af den lodrette menu i venstre side af standardløsningen - indeholder links til indholdssider.
  3. Log ind. Når man er logget ind ændres elementet til "Log ud".

 

Et menupunkt der i højre side har tegnet > betyder at menupunktet har underpunkter, som vises når der trykkes på det.

 

Menuen i Mobile Web Access genereres automatisk når du i standardløsningen publicerer hovedmenuen eller publicerer en side - altså som en del af den normale måde at publicere menu på.

 

Lav dine sider brugervenlige

Med henblik på at du kan sikre de sider du opretter vises brugervenligt i Mobile Web Access, er der i standardløsningen mulighed for at se siden i den mobile udgave - helt på tilsvarende måde som det er muligt at få vist siden som den vil se ud i standardløsningen.

 

Show Mobile page

 

For at se hvorledes din side vil blive vist i Mobile Web Access klikke du blot på denne knap. For at få et realistisk billede af hvorledes din side vil se ud på en Smartphone, kan du mindske bredden af dit browservindue.

 

Når du opretter sider skal du så vidt muligt undgå at anvende tabeller. Dette skyldes at browsere ikke kan lave linjeskift midt i en række i tabellen. Herved er det sandsynligt at en tabel vil blive for bred til at alle kolonner vil kunne ses på en Smartphone. 

 

I Mobile Web Access er der indbygget funktionalitet, der konverterer tabeller, så de bliver mere læsevenlig på Smartphones. Funktionaliteten bryder rækkerne op, så celllerne i hver række vises under hinanden i stedet for ved siden af hinanden. Dette giver i de fleste tilfælde en fornuftig løsning, men hvis du selv vil have kontrol over dit design af siden, skal du undgå tabelller.

 

Resultatsider der genereres automatisk fra arrangementer håndterer Mobile Web Access, så de vises på denne måde:

 

 

Mobile result page

Tilpasning af Mobile Web Access

I forbindelse med installation af Mobile Web Access vil farver, fonte m.v. blive tilpasset den enkelte løsning, så der sikres genkendelighed mellem standard løsningen og Mobile Web Access.