Publicering af side

Når du har oprettet en ny side med indhold, skal siden publiceres for at den kan ses af de besøgende på Web Sitet.

 

På det sidste trin i oprettelse af siden vælger du hvorledes siden skal publiceres.

 

Publicer side hvortil
 

En side kan publiceres


Under menupunkt

For at publicere en side under et menupunkt, skal du først vælge "Under menupunkt". Dernæst vælger du det menupunkt, siden skal publiceres under. Du vælger menupunktet ved at klikke på det. Når et menupunkt er valgt markeres det med rødt.

 

 

Publicer under menupunkt

 

 

Til slut klikker du på knappen "Publicer". Herefter vil siden være publiceret og kunne tilgås fra menuen under til menupunkt du har publiceret siden til.

 

Til menupunkt

Fremgangsmåden for at publicere en side til et menupunkt er stort set den samme, som når du publicerer en side under et menupunkt.

 

 

Publicer til menupunkt

 

 

Først vælger du "Til menupunkt" og derefter det menupunkt siden skal publiceres til. Herefter klikker du på knappen "Publicer".

 

Når siden er publiceret til menupunktet, vil siden blive vist, når den besøgende klikker på menupunktet. Er der i tillæg publiceret sider under menupunktet, vil menupunktet også blive åbnet og link til siderne publiceret under menupunktet nliver synlige.

 

Menupunkter hvor der er publiceret en til markeres med dette symbol: Publicer til menupunkt - icon

 

 

Ikke til menu

Ønsker du ikke at publicere siden til menuen - hverken under et menupunkt eller til et menupunkt - vælger du "Ikke til menu".

 

 

Publicer ikke til menu

 

 

Sider der ikke er publiceret til eller under et menupunkt, skal indsættes som et link på en anden siden, for at siden kan tilgås af de besøgende.

 

For at publicere siden klikker du tilsvarende på "Publicer".

 

Ændre rækkefølge

Når du opretter et nyt menupunkt eller publicerer en side under et menupunkt, indsættes det nye menupunkt eller den nye side altid nederst.

 

Rækkefølgen af menupunkter og links til sidder i menuen, kan du ændre ved at klikke på pilene i venstre side.

 

 

Menu reorganiser

 

Du kan flytte en enkelt side en plads op ad gangen. Dette gør du ved at klikke på pilen (uden cirkel) ud for siden. På denne måde kan du flytte et link til en side et eller flere pladser op i menuen.

 

Du kan også flytte et menupunkt en plads op ad gangen. Klik på pilen med cirkel omkring ud for det menupunkt du ønsker at flytte en plads op i menuen.

Når et menupunkt flyttes, flyttes alle undermenuer og sider under menupunktet med sammen med menupunktet.