Venteliste

 

Når man på en aktivitet eller aktivitetsgruppe har angivet et maks. antal deltagere, vises et ikon med 2 røde mænd. Dette ikon indikerer, at fordi maks. antal deltagere er angivet, kan der oprettes en venteliste.

 

Klik på dette ikon for at oprette en venteliste til den pågældende aktivitet eller aktivitetsgruppe.

 

Event - WL opret 

Navnet på ventelisten udfyldes automatisk med "Venteliste" efterfulgt af navnet på aktiviteten eller aktivitetsgruppen.

 

Sættes flueben i "Automatisk overførsel" medfører dette, når en deltager tilmeldt aktiviteten eller aktivitetsgruppen melder afbud, så vil den deltager som har stået længst tid på ventelisten automatisk blive overført fra ventelisten til aktiviteten / aktivitetsgruppen. Der vil ligeledes blive sendt en mail til den deltager, der overføres fra ventelisten med information om, at vedkommende er blevet overflyttet.

 

Felterne "Automatisk nummerering" og "Maks. antal deltagere" fungerer på samme måde som for aktivitet og aktivitetsgruppe bortset fra - der ikke kan oprettes en venteliste til en venteliste.

 

Tilmelding til venteliste

Først når maks. antal deltagere er tilmeldt aktiviteten / aktivitetsgruppen åbnes for tilmelding til ventelisten.

 

Event - WL open for su

 

På siden hvor arrangementet vises med link til tilmeldingsformularen, vil der blive vist et link, når der er åben for tilmelding til venteliste. Der vil blive vist et link for hver aktivitet / aktivitetsgruppe, hvortil der er knyttet en eller flere ventelister.

Flere ventelister forekommer kun, hvis aktiviteten er opdelt i aktivitetsgrupper og der er knyttet venteliste til flere af disse. 

 

Hvis en deltager melder afbud, så maks. antal ikke er tilmeldt længere, og der ikke er nogen tilmedt på ventelisten åbnes der igen for tilmelding til aktivitet/aktivitetsgruppe og ventelisten lukkes. Ventelisten åbnes igen når maks. antal deltagere er tilmeldt aktivitet/aktivitetsgruppe.

 

Hvis det er en aktivitet, der er åben for tilmedling til venteliste, vil tilmeldingsformularen se således ud (arrangement uden hund):

 

Event - WL Activity su form

 

Hvis aktiviteten er opdelt i aktivitetsgrupper og der er knyttet en eller flere ventelister til disse, vil tilmeldingsformularen se således ud (arrangement uden hund):

 

Event - WL agr su form 

 

Bemærk: Tilmelding til ventelisten skal markeres på tilmeldingsformularen - på samme måde som hvis det var en aktivitetsgruppe.

 

 

Vis tilmeldte på venteliste

På siden hvor arrangementet vises for de besøgende, har man mulighed for at se evt. tilmeldte på venteliste. Deltagerliste for aktivitet/aktivitetsgruppe og venteliste er hver sin deltagerlister.

 

Nedenstående er dette først vist for en aktivitet med venteliste og derefter for en aktivitet opdelt i aktivitetsgrupper med hver sin venteliste. 

 

Event - vis tilmeldte

 

Overfør fra venteliste

Når der er en deltager som melder afbud - ændrer status fra "Tilmeldt" - overføres den som har stået længst tid på venteliste. Dette sker i samme øjeblik afbuddet er registreret.

 

Event - WL transfer mail 

 

Den mail som sendes til den deltager, der er blevet overflyttet skal ikke bekræftes og er der på arrangementet markeret for online afmelding, vil mail indeholde et link til dette som vist ovenstående.

 

Når en deltager overføres fra ventelisten vises dette med en kommentar i kommentarfeltet på deltagerens tilmelding

Event - WL transfer comment 

 

 

Rediger deltagere på venteliste

Deltagere tilmeldt en venteliste kan redigeres på samme måde som deltagere tilmeldt en aktivitet / aktivitetsgruppe.

 

På siden Redige deltagere kan man vælge, om man vil have listet deltagere der ikke er på venteliste eller deltagere på venteliste. For hver af disse kan man vælge om man vil have vist alle deltagere uafhængig af deres status eller om man vil have vist deltgaere med samme status.

 

Event - Vis edit deltagere