nythCMS version 13.0.0

 

Version 13.0.0 er været længe undervejs, men forhåbentlig har ventetiden været det værd. Version 13.0.0 er dels en opsamling af funktionalitet fra tidligere versioner 12.2.0 og 12.3.0 samt ny funktionalitet indbygget i 13.0.0.

 

Version 13.0.0 er en samlet pakke, hvor man kan vælge at opgradere til denne version eller blive på den man er - "take it all or nothing".

 

I det følgende beskrives både den funktionalitet som er ny for alle og ny funktionalitet som nogen har men ikke alle nødvendigvis har.

 

FotogalleriFotogalleri - slidshow

 

Nyt slideshow 

Funktionaliteten til visning af billederne i fotogalleriet er blevet ændret, så den besøgende nu får vist billederne på en mere brugervenlig måde - se eksempel via dette link.

 

Appetizer på forsiden

Når man klikke på "Se fotos" på forsiden kommer man til siden der lister alle fotoalbums, men kun det aktuelle fotoalbum vises. Denne ændring er afledt af det nye slideshow samt Facebook Like. Facebook Like skal sende et link til Facebook for netop det fotoalbum som man har "liket". 

 

Diverse optimeringer 

Diverse optimeringer samt rename af alle billedefiler ved tilføj, så det sikres filnavn er korrekt, så det kan anvendes i en url.

Billedfilerne navngives med en numerisk tekst streng, der er unix timestamp fra start på tilføj, hvor der for hvert billede lægges en til. F.eks. 1367964967, 1367964968, 1367964969 etc.

 

Rettet fejl ved anvendelse af linieskift i billedtekst.

 

 

Facebook Like Facebook Like

Det er muligt at indsætte Facebook Likes på siderne i nythCMS.

 

Indsættelse af disse links er med til at sprede det gode budskab via Facebook.

Læs mere 

 

 

Log

Der er lavet en ny systemfunktion, så det er muligt at se indholdet i den logfil nythCMS skriver i, når der opstår systemfejl.

Læs mere

 

 

Billedrotation

Fra og med denne version af nythCMS er det muligt at indsætte billedrotationer - en serie af billeder som fader ind/ud. Til hvert billede kan der knyttes et link, der medfører at man ved klik på billedet kommer til en anden web side.

 

Billerotationerne indsættes stort set på samme måde som almindelige billeder.

Læs mere

 

 

Arrangementer 

Der er implementeret en række ændirnger og udvidelser i relation til arrangementer, som er beskrevet i det følgende.

 

 

Ativitetstype 

I forbindelse med implementering af venteliste og overflytning af deltagere (beskrevet nedenstående) er der indført begrebet "Aktivitetstype". Denne erstatter den hidtil anvendte markering for om en aktivitet var med hund eller ej.

 

Anvendelse af Aktivitetstype gør systemet mere generisk, da aktivitestypen bl.a. bestemmer hvilken tilmeldingsformular der anvendes, hvilke funktioner der kan anvendes på siden, hvor deltagerne kan redigeres.

 

Mere om aktivitetstyper

 

 

Appetizer på forsiden

Når man klikke på "Læs mere" på appetizeren for etarrangement på forsiden kommer man til siden der viser arrangemnter for en given periode, men nu vises kun det arrangement, man har klikket på på forsiden.

 Denne ændring er afledt af Facebook Like. Facebook Like skal sende et link til Facebook for netop det arrangement man har "liket", så man fra Facebook linker til det pågældende arrangement. 

 

 

Venteliste

Der er implementeret funktionalitet, så det nu er muligt at oprette en venteliste til aktiviteter og aktivitetsgrupper.

 

I hovedtræk fungerer ventelisten som en under-aktivitet til den aktivitet eller aktivitetsgruppe den er oprettet under. For at kunne oprette en venteliste kræves at man har angivet maks. antal deltagere på aktiviteten eller aktivitetsgruppen.

 

Når maks antal deltagere er tilmeldt aktiviteten åbnes automatisk for tilmelding til venteliste. Man kan altså ikke tilmelde sig ventelisten før end maks. antal deltagere har tilmeldt sig aktiviteten.

 

Når en deltager tilmeldt aktiviteten melder afbud, undersøges det om der er tilmeldte på en evt. venteliste. Er dette tilfældet overføres deltageren automatisk fra ventelisten til aktiviteten og der afsendes en email med information om at man er blevet overflyttet fra ventelisten.

 

Læs mere og detaljer om venteliste

 

 

 

Overfør deltagere

Det er nu muligt at overføre en eller flere deltagere fra en aktivitet til en anden aktivitet. Man kan overføre en enkelt deltager, alle i en aktivitet eller aktivitetsgruppe.

 

Deltagere kan overføres til andre arrangementer, aktiviteter og aktivitetsgrupper - blot det er samme tilmeldingstype. Deltagere i aktiviteter med hund kan kun overføres til andre aktiviteter med hund og tilmeldte til aktiviteter uden hund kan kun overføres til andre aktiviteter uden hund.

 

Deltagere kan overføres til arrangementer uanset om de er afholdte eller ej.

 

I forbindelse med overførslen er det muligt at angive, at der automatisk skal sende en email til de som overføres fra en aktivitet til en anden.

Læs mere

 

 

Tilmeldingsformular

 

Husk mig

Det er nu muligt at "huske" flere personer, hunde, førere og ejere mod tidligere kun en af hver.

Se detaljer

 

Udenlandske deltagere 

Tilmeldingsformularen er ændret, så det er muligt at angive man er en udenlandsk deltager og ikke medlemd af en region.

Læs mere

 

Også af hensyn til udenlandske deltagere er valideringen af tlf nummer ændret - se hvordan 

 

 

 

Bekræftelse af tilmelding

Rettet en fejl, så det ikke længere er muligt at bekræfte sin tilmelding, når max. antal deltagere allerede har gjort dette og der er lukket for tilmelding.

Hvis man nu først klikker på bekræft-tilmeldings-linket i den sendte e-mail efter at max. antal deltagere allerede har gjort dette, vises en side der forklarer dette og deltagerens status ændres ikke til "Tilmeldt".

 

 

Afsendelse af emails

Ved fejl i forbindelse ,ed afsendelse af mail til bekræftelse af tilmelding og/eller til at melde afbud vises ikke en systemfejl forbrugeren. I stedet foretages en automatisk bekræftelse af tilmeldingen, så den tilmeldte får status "tilmeldt".

Det skrives i logfilen, at der ikke er afsendt en mail.

 

 

Deltagerliste som pdf

Med henblik på at sikre ens funktionalitet for alle der anvender nythCMS, udskrives førers tlf på deltagerlisten under førers navn.

Højde på tabeloverskrift gjort lidt mindre.

Fjernet sideskift så der ikke skiftes til en ny side, når der startes på en ny aktivitetsgruppe (klasse).

 

 

Upload dokumenter 

Udvidet mulighederne for at kunne uploade flere dokumentformater. Der kan nu uploades følgende formater: