Fotogalleri

 

nythCMS indeholder funktionalitet til at oprette, opdatere og slette billeder/fotos. Billederne samles i fotoalbums.

 

Når man klikker på menupunktet Fotogalleri i menuen Systemfunktioner vises følgende side.

 

Fotogalleri 01

 

 

Fremsøgning af eksisterende fotoalbum

For at få listet alle de fotoalbums som findes, klikker manpå søg knappen. Skal man redigere et fotoalbum, kan man angive en del af eller hele navnet i feltet Navn og klikke på Søg, for at få vist de albums hvis navn begynder med de bogstaver eller det navn man har angivet i feltet Navn.

 

Fotogalleri 02

 

For at ajourføre/ændre et eksisterende fotoalbum klikkes på blyanten.

 

Den hvide firkant / side med globus inden i indikerer fotoalbummet er publiceret. For at unpublicere fotoalbummet, klikkes på denne.

 

Kun fotoalbum der ikke er publiceret kan slettes. De fotoalbum som ikke er publiceret har et rødt kryds foran blyanten. Ved at klikke på det røde kryds slettes fotoalbum og alle billeder i dette.

Bemærk fotoalbum og billeder slettes fysisk fra web serveren og kan ikke genskabes.

 

Oprette nyt fotoalbum

For at oprette et nyt fotoalbum klikkes på knappen Ny og nedenstående side vises.

 

 

Fotogalleri 03

På denne side angives

 

Klik påknappen Gem, når de nødvendige oplysninger er angivet. Som kvittering på at fotoalbum er oprettet vises siden Ajourfør fotoalbum.

 

 

Ajourfør fotoalbum

Når fotoalbum er oprettet er det klar til at blive ajourført. Man kan ajourføre/ændre navnet på fotoalbummet, beskrivelsen, hvem som har taget billederne i albummet samt i hvilken periode appetizer skal vises på forsiden.

 

 Fotogalleri 04

 

Upload billeder

Hvis fotoalbum kun skal indeholde ganske få billeder, anvender man upload funktionen. Klik på knappen Upload på siden Ajourfør fotoalbum.

Beskrivelse af hvorledes man uploader mange billeder findes her.

 

 Fotogalleri 05

 

Funktionen til upload af fotos anvendes til at uploade fotos et af gangen. Klik på knappen Gennemse for at finde det billede som ønskes uploadet. Kun billeder der ligger på brugeren pc. kan uploades.

 

Fotogalleri 06

 

Så snart man har valgt et foto til upload, vises en roterende rund stiplet cirkel, som indikerer upload er i gang. Man behøver ikke at vente på foto er uploadet, men kan klikke på Gennemse igen for ar uploade det næste foto.

Når et foto er uploadet vises det som et lille billede - en thumbnail.

 

Vigtig

Under upload af hvert enkelt foto kontrolleres bredden af foto. Max bredde af fotos er 769 pixel. Er bredden større skaleres foto under upload processen ned til denne bredde. Da digitale kameraer tager billeder der typisk er er nogle tusinde pixel brede og det tager lang tid at nedskalere billederne under upload, bør man nedskale sådanne billeder inden upload.

 

Har man mange billeder, der skal nedskaleres inden upload, kan man med fordel anvende det gratis program PixResizer - dowload her.

 

Ud over at kontrollere bredde og evt. skalere billede dannes også en thumbnail i forbindelse med upload.

 

Når de ønskede billeder er uploadet klikkes på knappen Album.

 

 

Rediger billeder

For at redigere de billeder som er uploadet til et fotoalbum, klikkes på knappen Rediger.

 

 Fotogalleri 07

 

Efter klik på knappen Rediger vises følgende side.

 

Fotogalleri 08

 

På denne side som lister alle billeder i fotoalbum, kan man

 

 

Publicer fotoalbum

For at publicere fotoalbum så det kan ses af de besøgende på hjemmesiden klikker man på knappen publicer.

 

Fotogalleri 09