Meget lange ord

For lange ord

 

Meget lange sammenhængende ord, understregninger m.m. uden blanke tegn kan ødelægge layout.

 

 

Hvis et ord eller lignende er længere end bredden af siden eller infoboksen vil ordet forskubbe layout, som derved bliver ødelagt. Dette gælder også for billeder, understregninger m.v.

 

Det gør sig også gældende ved anvendelse af billeder, der er bredere en det element som billedet indsættes i. Dog sikrer den indbyggede funktionalitet i nythCMS, at det kun er muligt at indsætte billeder som ikke overstiger den maksimale bredde.

 

Årsagen til at lange ord m.m. kan ødelægge layout er, at browseren ikke kan finde ud af at dele ord. Browseren kan kun finde ud af at lave linieskift, når der forekommer et mellemrum/blank tegn.

 

Eksempel

Til vesntre ses et eksemple på, at ordet "Viaduktvej/Forbindelsesvejen" er

For lange ord 2

 længere end bredden af infoboksen. Dette har medført at den højre del af rammen er forsvundet.

 

For at rette dette bør der i stedet skrives "Viaduktvej / Forbindelsesvejen" - altså indsætte et mellemrum før og efter "/". Se billede til højre og bemærk højre ramme-linie nu er synlig.