Indsæt link til dokument 

 

For at indsætte links til og åbne dokumenter fra en side, skal følgende fremgangsmåde anvendes:

Editor Link Button

Editor LinkList

 

 

 

 

Editor Target