nythCMS sidetyper

I nythCMS er det muligt at veksle mellem at oprette 2 typer sider. Man kan efter eget valg oprette nye sider af den type som bedst passer til det indhold, man vil lægge på siden.

 

Side uden infobokse

En side som denne, hvor indholdet på siden - tekst, billeder, links etc. -  fylder hele bredden. På denne type sider er det ikke muligt at oprette infobokse.

 

Side med infobokse. 

Den anden sidetype består af en midterkollonne, hvor der kan indsættes tekst, billeder, links etc. samt en kollonne til infobokse længst til højre.

På denne sidetype kan midterkollonnen endvidere opbygges af en vekslen mellem en opdeling i to spalter og kun en spalte, der fylder hele midterkollonnen. Eksempel på en sådan opbygning kan ses ved at klikke her.

 

Forsiden

Forsiden er standard en side med infobokse. Det vil sige, forsiden består af en midterkollonne samt en kollonne længst til højre til infobokse.